fbpx

JAUNUMI

BIROJA TELPAS LIEPĀJAS KLUSAJĀ CENTRĀ 

Turpinot mērķtiecīgu attīstību, piedāvājam nomai gaišas un komfortablas biroja telpas, nodrošinot ērtu un patīkamu darba vidi.

Telpas atrodas biroja ēkas 2.stāvā. Telpās izbūvēts apgaismojums, ventilācija, siltumapgāde, ugunsdrošības signalizācija, elektronisku ieejas karšu sistēma, kā arī video domofons ērtākai viesu uzņemšanai, kopēja virtuve un WC. Pieejamas bezmaksas darbinieku un viesu autostāvvietas.

 Viss, kas Jums ir nepieciešams, lai gūtu panākumus. 

2021. gada aprīlī

STARPTAUTISKS DIZAINA MĒBEĻU RAŽOTĀJS

Priecājamies un novērtējam, ka Vecās Ostmalas Biznesa Parkam izvēlējies pievienoties starptautisks ražotājs. 

KVIST Industries A/S ir dāņu dizaina mēbeļu ražotājs, kas veiksmīgi darbojas mēbeļu tirgū jau trīs paaudzēs, šobrīd uzņēmumā nodarbinot 150 darbinieku. Uzņēmums Latvijā – SIA “KVIST” – darbojas jau 10 gadus un ir viens no lielākajiem mēbeļu ražotājiem Latvijā, nodarbinot ap 650 darbinieku.

Lai sekmīga attīstība un ievērojami panākumi “KVIST” Liepājā! 

2021.gada 15. februārī

uzsākti jaunas ražošanas ēkas būvniecības darbi 

Projekts “Noliktavas ēkas pārbūve par ražošanas ēku Nr.4 un jaunas ražošanas ēkas Nr.9 būvniecība Liepājā, Vecā Ostmala 10” tiek īstenots divās kārtās.

Ir realizēta projekta 1.kārta:

2020.gada 21. decembrī

VĀCIJAS-BALTIJAS TIRDZNIECĪBAS KAMERAS BIEDRS

Mūsu biznesa stiprināšanai un kopīgu sadarbības projektu īstenošanai esam kļuvuši par biedru Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK).

2020.gada 13. jūlijā

JAUNS NOMNIEKS

Esam gandarīti, ka Vecās Ostmalas Biznesa Parkam pievienojies viens no vadošiem dabīgā ūdens ražotājiem un piegādātājiem Latvijā – SIA “VENDEN”.

Uzņēmums darbojas kopš 1997. gada un tā pamatdarbības veids ir dabīgā avota ūdens un dabīgā minerālūdens ražošana, ūdens lietošanas iekārtu noma, kafijas un saistīto produktu tirdzniecība, kā arī kafijas iekārtu noma.

Lai daudz jaunu izdošanos, VENDEN Liepāja!

2020.gada 5. maijā

EKSPLUATĀCIJĀ NODOD RAŽOŠANAS ĒKU

Piektdien, 28. februārī “Vecās Ostmalas Biznesa Parkā” (VOBP), saņemot Liepājas Būvvaldes komisijas atzinumu, ekspluatācijā nodota ražošanas ēka. Komisija, izvērtējot būvdarbu atbilstību projektam un institūciju atzinumus, kā arī sertifikācijas dokumentāciju, atzina būvobjektu pēc adreses Liepāja, Vecā ostmala 10 par derīgu ekspluatācijai.

2020.gada 3.martā

IZSLUDINĀTS IEPIRKUMS “RAŽOŠANAS ĒKAS NR.9 BŪVNIECĪBA LIEPĀJĀ,
VECĀ OSTMALA 10”

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” vadība paziņo, ka 2020.gada 27.janvārī iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā www.iub.gov.lv ir publicēts iepirkums “Ražošanas ēkas Nr.9 būvniecība Liepājā, Vecā Ostmala 10”.

Ar iepirkuma nolikumu un iepirkumam pievienotiem dokumentiem ieinteresētos pretendentus aicinām iepazīties IUB mājaslapā – https://pvs.iub.gov.lv/show/606453

Būvdarbus un projektēšanas darbus līdzfinansē ERAF, atbilstoši līgumam par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.3.1.1.5/16/A/010

2020.gada 28.janvārī

2019. gada izaicinājumā LSEZ SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” ieguva atzinību par strauju un mērķtiecīgu industriālā parka attīstību.

 

Pateicamies LSEZ par novērtējumu!

2019.gada 19.decembrī

JAUNAS RAŽOŠANAS ĒKAS BŪVNIECĪBA 2020.GADĀ

LSEZ SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” vadība informē, ka 16.10.2019. ir saņemts Liepājas pilsētas būvvaldes ekspluatācijā pieņemšanas akts par būvju ar kadastra apzīmējumu Nr. 17000340255009, 17000340255010 un 17000340255012 nojaukšanu. Minētās būves Vecās Ostmalas Biznesa parka teritorijā ir nojauktas un to vietā ir sagatavots būvlaukums jaunas ražošanas ēkas celtniecībai, kuras platība plānota 1892,20 m2…

2019.gada 23.oktobrī

PLĀNOTO BŪVDARBU GRAFIKS

Būvdarbi objektā “Esošās noliktavas ēkas (kadastra Nr.17000340255004) pārbūve par ražošanas ēku un būvlaukuma sagatavošana jaunas ražošanas ēkas būvniecībai Liepājā, Vecā Ostmala 10” notiek saskaņā ar plānoto būvdarbu laika grafiku
LSEZ SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” vadība informē, ka būvdarbi Vecās Ostmalas Biznesa parkā notiek saskaņā ar plānoto laika grafiku. 2019.gada 6.martā ar SIA “Būve LK” parakstītā būvdarbu līguma ietvaros līdz 20.12.2019. tiks…

2019.gada 9.augustā

NOSLĒGTS BŪVDARBU LĪGUMS

2019.gada 14.janvārī IUB tika izsludināts iepirkums “Esošās noliktavas ēkas (kad.apz. 17000340255004) pārbūve par ražošanas ēku un būvlaukuma sagatavošana jaunas ražošanas ēkas būvniecībai Liepājā, Vecā Ostmala 10”. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, LSEZ SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” iepirkuma komisija nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Būve LK” Reģ. Nr.42103079215. 2019.gada 6.martā ar SIA “Būve LK” tika parakstīts būvdarbu līgums, kas paredz līdz 20.12.2019…

2019.gada 15.martā

LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA ĪSTENOŠANU
NR.3.1.1.5/16/A/010 GROZĪJUMI

2018.gada 12.oktobrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika parakstīti grozījumi Nr.1 pie 31.12.2016. noslēgtā līguma Nr. 3.1.1.5/16A/010, saskaņā ar kuriem projekta “Ražošanas ēkas būvniecība Liepājā, Vecā ostmala 10” īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2020.gada 31.decembrim.
Līguma grozījumu rezultātā, ar ERAF publisko līdzfinansējumu Vecās Ostmalas Biznesa Parka teritorijā līdz 2020.gada 31.decembrim tiks realizēti sekojoši projekti:
1. Pārbūvēta esošā noliktavas ēka (kadastra Nr.17000340255004) par ražošanas ēku ar kopējo telpu platību 984,51 m2;
2. Uzbūvēta jauna ražošanas ēka ar kopējo telpu platību 1892,20 m2.

2018.gada 14. decembrī

RAŽOŠANAS ĒKAS UN TRANSFORMATORA APAKŠSTACIJAS BŪVNIECĪBAS IEPIRKUMA IZSLUDINĀŠANA

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” vadība paziņo, ka 2018.gada 9.februārī, iepirkuma uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā www.iub.gov.lv ir publicēts iepirkums, ES ERAF līdzfinansētam projektam- “Ražošanas ēkas un transformatora apakšstacijas būvniecība Vecā Ostmala 10, Liepāja”.

Ar iepirkuma nolikumu, ieinteresētos pretendentus, lūdzam iepazīties IUB mājaslapā- https://pvs.iub.gov.lv/show/526702

2018.gada 9.februārī

LĪGUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA ĪSTENOŠANU NR.3.1.1.5/16/A/010

1. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2016.gada 02.decembrī apstiprināja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” projektu par “Ražošanas ēkas būvniecība Liepājā, Vecā Ostmala 10”. Projekta mērķis ir uzbūvēt modernu un energoefektīvu angāra tipa ražošanas ēku ar platību 3049,10 m2, labiekārtot teritoriju ap jauno ražošanas ēku un izbūvēt ar ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas. Projekta īstenošanas adrese ir Liepāja, Vecā Ostmala 10, kas ietilpst Liepājas pilsētas jaukta darījuma apbūves teritorijā ar ražošanas funkciju. …

2017.gada 28.martā

LIEPĀJAS SPECIĀLĀS EKONOMISKĀS ZONAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS STATUSS

  1. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas 2016.gada 21.septembrī notikušajā valdes sēdē, valde nolēma piešķirt SIA “Vecās Ostmalas Biznesa Parks” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības statusu.
    2. 2016.gada 30.septembrī ar Liepājas SEZ pārvaldi noslēgts līgums Nr.1 par ieguldījuma projekta “Ražošanas telpu pielāgošana atbilstoši telpu nomnieka plānotai ražošanai”. Projekta summa ir 33 464,-EUR ar ieviešanas termiņu no 01.10.2016. līdz 31.12.2016. Projekta īstenošanas adrese ir Liepāja, Vecā Ostmala 10.

2017.gada 28.martā