VECĀS OSTMALAS BIZNESA PARKS

Statistikas dati

2015.gads III III IV V VI VII VIII IX X
 Bezdarba līmenis (%)13.0 12.9 12.9 12.0 11.6 11.8 12.0 11.911.3 
Bezdarbnieku skaits4326 4296 4221 3912 3805 3867 3911 3880 3704

Rādītāji Mērv. 1995

2000

 2005

 2006

 2007

2008

 2009

2010

2011

2012

 20132014 

Iedzīvotāji

 skaits

100271

87859

83041

82421

81748

80678

78913

 76910

74812

 73469

71926

 71125 


 2015. gads1.cet. 2.cet. 
Vidējā bruto darba samaksa (EUR)598 614 
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide (milj. EUR) 57.1138.6 
Apstrādes rūpniecības realizācija (milj. EUR) 51.6 142.0 
Ostas kravu apgrozījums (milj.t) 1.37 2.27 
Tūristu mīnēs apkalpoto personu skaits12288 27873
 Strādājošo liepājnieku skaits28199 28553 

Avots: www.kllproject.lv