VECĀS OSTMALAS BIZNESA PARKS

Nākotnes vīzija

Skats no dienvidu puses

Šobrīd teritorijā atrodas divi angāri, kuru kopējā apbūves platība ir 5093.2 kv.m.

Plānojam paplašināt parku.


Nākotnes vīzija:

  • kopā 7 angāri (16315.1 kvm)
- 1.kārtā tiks uzbūvēts viens angārs (3049 kv.m)
- nākamajās kārtās tiks izbūvēti četri angāri (11 430 kv.m)
  • 136 autostāvvietas
- 1.kārtā 25 autostāvvietas
-nākamajās kārtās 111 autostāvvietas
  • Gāzes pievada izbūve
  • Papildus piebrauktuve no Ādu ielas puses
  • Teritorijas labiekārtošana, apzaļumošana


Papildus arī paplašināsim inženierkomunikāciju tīklu izbūvi (ūdensapgāde, t.sk.ugunsdzēsības ūdensapgāde, sadzīves un lietus ūdens kanalizācija, elektroapgāde, t.sk.teritorijas apgaismojums)


Skats no dienvidu-rietumu puses

Austrumu daļas skats no "putna lidojuma"

Rietumu daļas skats no "putna lidojuma"