VECĀS OSTMALAS BIZNESA PARKS

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas

SIA "Vecās Ostmalas Biznesa Parks"