VECĀS OSTMALAS BIZNESA PARKS

Kvalitatīvs darbaspēks   


 • Pieejams augsti kvalificēts darbaspēks, kurš ir saskāries ar augstāko tehnoloģiju iekārtām.
 • Augsti motivēti, elastīgi un pielāgoties spējīgi darbinieki.

Angļu valodā spēj komunicēt, 70% iedzīvotāju vecumā zem 40 gadiem runā angļu valodā.
Krievu valodā runā 80% iedzīvotāju.
Vācu valodu Liepājā ir iespējams apgūt lielākajā vācu valodas skolā Latvijā, kurā valodu apgūst 1035 skolēni, sākot jau no 2. klases.

 • Augsts algas, koriģēts darba ražīgums.
 • Vēlme strādāt starptautiskos uzņēmumos.
 • Pielāgošanās pie modernās ražošanas, piemēram, "Lean" un "Six Sigma".
 • Darbinieku apmācība un valdības atbalstīta pārkvalificēšanas dotācijas.


Darbaspēka pieejamība 

    
 • Apmēram 72 tūkst. cilvēku dzīvo Liepājā un tuvākajā apkārtnē
 • Gandrīz 60.02 % no visiem iedzīvotājiem ir ekonomiski aktīvi
 • Kopumā uz 2014. gadu bija 3704 bezdarbnieku. Bezdarba līmenis 11,3%
 • Vairāk kā 8 400 skolēnu mācās vispārējās izglītības skolās
 • Vairāk kā 2 150 studentu studē Liepājā un 500 absolvē profesionālās skolas katru gadu 
 • Gandrīz 50 studenti absolvē skolu loģistikas, metālapstrādes, tūrisma un IT jomās 
 • Gandrīz 1 500 studenti studē Liepājas Universitātē 


Izglītots darbaspēks
   
Liepājā  kopumā darbojas 5 augstākās izglītības iestādes :
 • Liepāja Universitāte (skolotāji, sociālie darbinieki, psihologi, dizaineri, sociologi, biznesa vadītāji, datorspeciālisti, tūrisma jomas speciālisti)
 • Rīgas Tehniskās Universitātes filiāle Liepājā (grāmatveži, uzņēmumu vadītāji, mārketinga, pārdošanas, cilvēkresursu speciālisti,ekonomisti, mehāniķi, būvnieki u.t.t.)
 • Rīgas Stradiņa Universitātes filiāle Liepājā (medmāsas,ārsti, ekonomisti, starptautisko darījumu speciālisti u.t.t.) 
 • Baltija Internacionālā Akadēmijas filiāle Liepājā (jurispudence, uzņēmējdarbība un admistrācija)
 • Biznesa augstskolas “Turība”  filiāle Liepājā (jurispudence, finanses un grāmatvedība, viesnīcu menedžments)


Profesionālās izglītības programmas ir pieejamas Liepājas Valsts tehnikumā ( būvniecības jomas speciālist, šuvēji, dizaineri, pavāri, tirgotāji, viesnīcas personāls). Citas profesionālās un profesionālās izglītības programmas tiek piedāvātas Liepājas Jūrniecības koledžā (jūras kuģu stūrmaņiem, kuģu mehānika, krāvēji), Liepājas Dizaina un Mākslas vidusskolā, Emīļa Melngaiļa Liepājas mūzikas koledžā.

Vidējās izglītības programmas ir pieejamas 11 vidusskolās. Visas vidusskolas piedāvā 2-4 izglītības programmas. Pēdējos gados ir parādījusies tendence skaita pieaugumam skolēnu skaitam 10. klasē. Katru gadu aptuveni 80% no vidusskolas absolventu turpina izglītību koledžās.


Avoti: www.plus.google.com